W grupie 100 osób 40 włada językiem angielskim, 50 – językiem niemieckim, 26 – językiem francuskim, 6 – angielskim i niemieckim, 9 – angielskim i francuskim, 5 – niemieckim i francuskim. Ile osób włada wszystkimi trzema wymienionymi językami?

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:44:23+01:00
40+50+26=116
9+5+6=20
116-20=96 :P
3 1 3