Odpowiedzi

2010-03-11T21:44:07+01:00
Cechy teatru elżbietańskiego i szekspirowskiego

1. Rozwój teatru w Anglii

* 1576 r. – budowa pierwszego stałego teatru w Londynie
* najsłynniejszym londyńskim teatrem był „The Globe”

- odbudowany po pożarze w 1613 r.; służył publiczności do 1644 r.
- wystawiono tam dużą część dramatów Szekspira

* rodzaje teatru w czasach królowej

- dworski
- uniwersytecki
- prywatny
- zawodowy

* za czasów Szekspira działały konkurencyjne zespoły

- Słudzy Lorda Admirała
- Słudzy Lorda Szambelana

* ludzie teatru nie cieszyli się zbytnim poważaniem (także przez następne stulecia)
* Kościół piętnował uczęszczanie na spektakle
* w Gdańsku istniała jedyna w świecie (poza Anglią) scena elżbietańska w budynku „Szkoły Fechtunku”

- w okresie letnim wypożyczano ją na występy teatralne, m.in. trup z Anglii
- budynek pochodził z XVII wieku (aktualnie rysują się możliwości jego rekonstrukcji)

2. Cechy teatru elżbietańskiego

* pierwszy budynek teatralny zbudowany był w kształcie czworoboku (zdarzały się później sześcioboczne) o owalnie zaokrąglonych wnętrzach

- scena, na niewysokim podium, otoczona była trzypiętrową widownią

- nad sceną znajdował się balkon służący za okno w zamku, miejski mur albo wzgórze

* przedstawienie rozpoczynało się wczesnym popołudniem, a bilety wstępu należały do dość drogich
* obowiązywała umowność scenograficzna, gdyż twórcy liczyli na siłę wyobraźni widzów

- uboga scenografia – jedynie kostiumy pełne były przepychu i bogactwa, chociaż, bez względu na czas akcji, pochodziły z czasów Elżbiety I
- brak kurtyny

* tekst literacki wygłaszany ze sceny był najważniejszy w spektaklu

- obnoszono tablice z objaśnieniem miejsca akcji

* w rolach kobiecych występowali chłopcy i mężczyźni

- pierwsza kobieta wystąpiła w roli Desdemony w 20 lat po zamknięciu (upadku) teatru elżbietańskiego

* likwidacja teatrów elżbietańskich nastąpiła w roku 1642

- dokonali jej purytanie

* elementy dramatu elżbietańskiego

- sensacyjny wątek
- jaskrawość i brutalizm scen
- wiersz biały

3. Cechy dramatu szekspirowskiego

* zerwanie z zasadą trzech jedności
* wrażliwość i wyobraźnia teatralna twórcy oraz widza
* ukazanie wiecznych dylematów człowieka
* tragizm i komizm życia na różnych szczeblach społecznych
* tajemniczość
* pojawienie się świata irracjonalnego
* rola fatum, losu w kreowaniu dziejów bohaterów
* psychologizm postaci
* rola jednostki w historii
* bogactwo formy artystycznej
3 3 3