Znajdź w Ewangelii według św.Jana fragment w którym Jan Chrzciciel mówi o Jezusie 'Oto Baranek Boży' oraz odpowiednie teksty w Starym Testamencie (w księdze Wyjścia oraz proroctwach Izajasza ) które tłumaczyłyby znaczenie słów Jana Chrzciciela. Dlaczego uczniowie , którzy usłyszeli jego słowa, poszli za Jezusem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T07:01:05+01:00
'Oto Baranek Boży"-Ewangelia św. Jana 1,36
Księga Izajasza 43,14 i 9,5
Uczniowie poszli za Jezusem ponieważ to on miał przyjść i zgładzić wszelki grzech.Emanuel czyli Mesjasz.Przymioty Chrystusa:mądrość boskość ,wszechmoc, wieczność,pokojowe usposobienie.
3 3 3