Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T10:44:47+01:00
Oblicz o ile wzrosła liczba ludności Polski w 2001r. wiedząc, że w Polsce
żyło wówczas 38640000 ludzi, a wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 0,1 promili .Zaokrąglij wynik do wartości całkowitej.

1promil=0,1%
0,1promila=0,01%
100%=1
0,01%=0,0001
38640000*0,01%=38640000*0,0001=3864

Liczba ludności wzrosła o 3864 osoby