12 maja ..... r. J. Piłsudski na czele wiernych sobie wojsk dokonał zamachu .............. Po trzydniowych walkach w Warszawie prezydent S........... i premier W........ poddali się do dymisji. Zamach majowy obalił demokrację w Polsce i wprowadził ........... rządy sanacji. Prezydentem został Ignacy ................. W 1928 r. Piłsudski utworzył własne ugrupowanie : ........... ............ .......... z .......... (BBWR). W 1929 r. partie opozycji utworzyły ...........
W ...... r. rozwiązano parlament i aresztowano członków opozycji. Po zwycięstwie BBWR-u w wyborach parlamentarnych (tzw. ''wybory brzeskie'') ograniczono swobody.
W 1932 r. Polska zawarła pakt o nieagresji z ......., a w 1934 r. z ........ W stosunku do obu sąsiadów prowadzona była polityka .......... W 1935 r. sejm uchwalił konstytucję ......., która wprowadziła silną władzę ........ W maju ...... zmarł Marszałek J......... Po jego śmierci obóz sanacyjny rozpadł się na rywalizujące ze sobą grupy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:11:14+01:00
12 maja 1926 r. J. Piłsudski na czele wiernych sobie wojsk dokonał zamachu majowego Po trzydniowych walkach w Warszawie prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Witosem poddali się do dymisji. Zamach majowy obalił demokrację w Polsce i wprowadził autorytarne rządy sanacji. Prezydentem został Ignacy Mościcki W 1928 r. Piłsudski utworzył własne ugrupowanie : Bezpartyjny Blok współpracy z rządem (BBWR). W 1929 r. partie opozycji utworzyły Centrolew
W 1930 r. rozwiązano parlament i aresztowano członków opozycji. Po zwycięstwie BBWR-u w wyborach parlamentarnych (tzw. ''wybory brzeskie'') ograniczono swobody.
W 1932 r. Polska zawarła pakt o nieagresji z ZSRR, a w 1934 r. z Niemcami W stosunku do obu sąsiadów prowadzona była polityka równowagi W 1935 r. sejm uchwalił konstytucję kwietniową, która wprowadziła silną władzę wykonawczą W maju 1935 zmarł Marszałek Józef Piłsudski Po jego śmierci obóz sanacyjny rozpadł się na rywalizujące ze sobą grupy.
2010-03-11T22:11:33+01:00
1 1926 r.
2 stanu
3 Wojciechowski
4 Witos
5 autorytarne
6 Mościcki
7 Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego
8 Centrolew
9 29 sierpnia 1930
10 ZSRR
11 Niemcami
12 kwietniową
13 prezydencką
14 1934r
15 Józef Piłsudski