Zad1
Oblicz o ile zwiększyła się wartość energii potencjalnej ciała o masie m=10kg które podniesiono na wysokość Δh= 10m
Zad2
Jaka jest wartość pracy, którą wykonano, aby zwiększyć prędkość ciała o masie m=2kg z v₁=2 m/s do prędkości v₂= 4m/s??
Zad 3
Oblicz, o ile zmniejszyła się wartość energii potencjalnej ciała o masie m=0.5kg, które spadało swobodnie przez t=0.5s jego prędkość początkowa była równa 0.
Zad4
Jaka jest wartość pracy prądu elektrycznego który zasila grzejnik elektryczny o mocy P=1000W w czasie t=1h??

PROSZĘ O POMOC TE ZADANIA SĄ NA OCENĘ!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-11T22:16:56+01:00
1. podstaw do wzoru Ep= mgh
2.v2-v1=4-2=2m/s
ek=mv²/2
ek=2*2²/2
ek=4J
3.ep=?
m=o,5kg
v=gt
v=10*o,5
v=5m/s
podstaw do wzoru Ek
4.p=w/t /*t
w=p*t
w=1000 * 1 J
2010-03-11T22:20:29+01:00
Dane
m=10kg Ep=mgh
^h=10m Ep=10*10*10 [kg*N/kg*m = N*m = J]
g=10N/kg Ep=1000J
Ep=1kJ

2.
dane
m=2kg W=F*s
v1=2m/s Ek= mv2/2
v2=4m/s W=Ek v=v2-v1
W= mv2/2 v= 2m/s
w=2*2 do kwadratu/2
W= 4J
Musi wykonać pracę 4J

4.
P=1000W
t= 1h P=w/t
W= P*t
W= 1000 * 3600 bo h ma 3600 s
W= 3600000J
W= 36MJ

Nie jestem pewna czy jest to na 100% dobrze
Gdybyś czegoś potrzebowała pisz.
2010-03-11T22:22:14+01:00
Zad.1
Dane:
m=10[kg];
h=10[m];
g=10[N/kg];
Ep=mgh;
Ep=10[kg]*10[N/kg]*10[m]=1000[J]=1[kJ].
Zad.2
Dane:
m=2[kg];
V1=2[m/s];V2=[4[m/s];
W=Ek=m(V2^2-V1^2)/2;
W=2(16-4)/2;
W=12[J];
Jednostka:
[W]=[kg*(m2/s2)]=[N*m]=[J].
Zad.4
Dane:
P=1000[W];
t=1[h]=3600[s];
W=P*t;
Jednostka:
[W]=[W*s]=[J];
Obliczenia:
W=1000*3600=3600000[J]=1[kWh].
1 5 1