Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:09:44+01:00
4Fe + 30₂ --> 2Fe₂ 0₃
2Au₂ 0₃ -->4Au+ 30₂
2Na + Cl₂ -->2NaCl
Cu₂0 + H₂ -->H₂0+2Cu
2Na+S --> Na₂S