Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:49:35+01:00
Mieszkańcy krajów miej zamżnych czyli takich gdzie rozwój gospodarczy jest miejszy , mam tu namyśli kraje w europie wsch. doprowadza do tego iż następują wielkie migracje tam gdzie żyje się lepiej i ten wzrost jest wiekszy , W krajach o wyszym wzroście PKB występuje niechęć do emigranów gdyż oni odbierają im prace , pracuje za miejszą stawkę tak samo wydajnie bądz jeszcze lepiej , co może doprowadzać do regionalnych konfliktów w przyszłości przeciwko imigrantom . Najgorszy scenariusz jest taki że ta sytuacja może doprowadzi do załamania gospodarki krajów bogatych jeszcze bardziej i w przyszłości do rozpadnięcia się unni Europejskiej .
2 5 2