Zadanie 1
W klasach Ia i Ib uczy się 67 uczniów. W zawodach sportowych wzięło udział 60% uczniów kl. Ia i 3/4 uczniów klasy Ib. Ilu uczniów było w każdej klasie, jeśli w zawodach wzięło udział 45 uczniów?

Zadanie 2
W 2007 roku ojciec miał 33 lata, a jego syn 6 lat. W którym roku ojciec miał 10 razy więcej lat niż syn?

(wiem że wtedy gdy ojciec miał 30 lat a syn 3, jednakże w tym przypadku jak i w przypadku powyżej oczekuję rozwiązania tegoż zadania na równania)

proszę o szybką odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:18:55+01:00
1]
x-ilość uczniów kl.a
y-ilosc uczniów kl. b

x+y=67
60%x+¾y=45

x=67-y
0,6(67-y)+0,75y=45
40,2-0,6y+0,75y=45
0,15y=45-40,2
0,15y=4,8
y=4,8:0,15
y=32

x=67-32=35
klasa a liczy 35, a klasa b 32 uczniów
2]
33-6=27= o tyle lat ojciec jest starszy od syna
x-szukana ilość lat


w 2010 syn ma 6+3=9 lat
ojciec ma 33+3=36 lat, czyli jest od niego 4 razy starszy

36-x=10(9-x)
36-x=90-10x
-x+10x=90-36
9x=54
x=54:9
x=6

2010 rok - 6 lat=2004, czyli w 2004 roku ojciec był 10 razy starszy, miał wtedy 36-6=30 lat, a syn 9-6=3 latka.
26 4 26