Jesienią 1938 r. pojawiły się pierwsze żądania ................ wobec Polski. Dotyczyły one ........................................... .................................................................................................................................................................. W sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały pakt o nieagresji, nazywany paktem ..............-.............. Ustaliły w nim przyszły podział terytorium II RP.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:15:00+01:00
Jesienią 1938 r. pojawiły się pierwsze żądania Niemców wobec Polski. Dotyczyły one Hitler oczekiwał zgody rządu polskiego na włączenie Gdańska do Rzeszy i budowę eksterytorialnej drogi i trasy kolejowej przez polskie Pomorze , pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi . Propozycje te zostały powtórzone przez samego Hitlera w rozmowie z ministrem Bekiem w styczniu 1939r.
W sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały pakt o nieagresji, nazywany paktem "Deklaracji o Nieagresji". Ustaliły w nim przyszły podział terytorium II RP.