Odpowiedzi

2010-03-11T22:25:13+01:00
Władysław 2 Wygnaniec, Bolesław 4 Kędzierzawy, Mieszko 3 Stary, Kazimierz 2 Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władeysław 3 Laskonogi, Mieszko Plątonogi, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, Henryk Pobożny, Bolesław 5 Rogatka, Bolesław 5 Wstydliwy, Leszek Czarny, Henryk 4 Probus, Przemysł 2, Władysław Łokietek, Wacław 2,
2010-03-11T22:42:06+01:00
Na przełomie XIII i XIV wieku miasta lokowane były na prawach niemieckich . Właścicielami miast byli na owe czasy książęta .
Władzę książęcą wobec mieszczan reprezentował wójt ( sołtys ) .
W połowie XIII w zaczęły kształtować się władze miejskie - Ława ( trybunał sądowy ) któremu przewodniczył wójt , oraz rada miasta .