Zad.1 Liczba a, dla ktorej rozwiązaniem równania 2(x-a) + 5= 3x-1 jest liczba x=5 wynosi:
a) 5
b)-4
c)0,5
d)0 prosze o obliczenia

zad.2
Podzbiór zbioru liczb dodatnich spełniających nierówność (3-x) (3+x)>0 ma;
a) dwa elementy
b)skończoną ilosc elementów
c) co najmniej 4 elementy
d) nieskończenie wiele elementów
prosze o obliczenia
zad.3
Ojciec ma 35 lat, a syn 8. Odpowiedz na pytanie : za ile lat lat ojciec bedzie mial mniej niz trzy razy starszy od syna?, okresla nierównosc:
a) 35+x>3(8+x)
b)3(35+x)<8+x
c)35+x<3(8+x)
d)35+x=3(8+x)
prosze o obliczenia

zad.4 iloczyn dwóch liczb dodatnich, z którymi jedna jest o 12 większa od drugiej jest równy 925. LIczbami tymi sa:

a)25,37
b)37,49
c)25,13
d)-37, -25
prosze o obliczenia
zad.5
wartość k, dla której jeden z pierwiastków równiania x²+9x+k=0 jest równy -3, wynosi: a)-6
b)-18
c) 18
d)6
prosze o obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T10:21:59+01:00
Zad.1
2(x-a) + 5 = 3x -1
2 (5 - a) +5 = 3*5 - 1
10 - 2a +5 = 15 - 1
-2a = 15 - 1 - 10 -5
-2a= -1 \ (-2a)
a = 0,5
odp :c