1.ładunki elektryczne protonu i elektronu mają ................ znaki.
2.elektrony ................... nazywamy elektronami swobodnymi.
3.ciało w którym znajdują sie elektrony swobodne nazywa sie ......... .
4.ciało nie mające elektronów swobodnych to ............... .
5. indukcja elektryczną nazywamy zjawisko ............... ciał naelektryzowanych.
6.czynnosc polegająca na .............. nazywa sie uziemieniem.

zamiast kropek (.....) odpowiedznie słowo

1

Odpowiedzi

2009-10-24T16:10:34+02:00
1.ładunki elektryczne protonu i elektronu mają DODATNIE znaki.
2.elektrony WALENCYJNE nazywamy elektronami swobodnymi.
3.ciało w którym znajdują sie elektrony swobodne nazywa się PRZEWODNIK .
4.ciało nie mające elektronów swobodnych to IZOLATOR .
5. indukcja elektryczną nazywamy zjawisko ZBLIŻENIA SIĘ ciał naelektryzowanych.
6.czynnosc polegająca na ODPROWADZENIU ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO DO ZIEMI nazywa sie uziemieniem.

4 4 4