Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T22:28:00+01:00
Początek dziejów Izraela wyznacza fakt Wyjścia z niewoli egipskiej. To historiozbawcze wydarzenie stanowi centralny temat Pięcioksięgu. W okolicznościach towarzyszących Wyjściu z Egiptu Izrael poznał i doświadczył potęgi i miłości Boga. Cała Księga Wyjścia jest poglądowym tłumaczeniem Imienia Bożego: Jestem, który Jestem (Wj 3, 14). Głębokie doświadczenie Bożej obecności stawało się potem przedmiotem wnikliwej refleksji i religijnej medytacji, a także punktem odniesienia do współczesności. Boża interwencja u początków historii narodu izraelskiego była bowiem tak ważna i brzemienna w następstwach, że naród żył nią przez następne wieki, wspominając i widząc ją także w każdym nowym wyzwoleniu. Dla późniejszych pokoleń wyjście z Egiptu stanowiło wyidealizowany czas, wzorcowy okres dziejów, klucz do rozumienia historii i wizji przyszłości oraz podstawę do stawiania sobie wymagań etycznych. Dawne fakty z historii Iz raela, same w sobie jedyne i niepowtarzalne, zaczęły urastać do rangi symbolu, obrazu, typu przyszłego zbawienia
1 5 1