Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:38:44+01:00
Równanie okręgu:
(x-a)²+(y-b)²=r²
(a,b) - współrzędne środka

x²+y²+4x-2y+3=0
doprowadzamy do postaci (a+b)²=a²+2ab+b²
x²+4x+4+y²-2y+1-2=0
(x+2)²+(y-1)²=(√2)²
a=-2, b=1, r=√2

współrzędne środka S=(-2,1), r=√2