Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:47:16+01:00

Renesans jest epoką mężczyzn głównie ze względu na odkrycia i polityke
Przyczyny odrodzenia(renesansu):
wyprawy krzyżowe
odkrycie Ameryki
teoria Kopernika
wynalezienie druku
skutki odkryć:
wzbogacenie się miast na szlakach handlowych (Wenecja)
wyodrębnienie stany mieszczańskiego
powstanie zalążków ustroju kapitalistycznego (manufaktury)
zanik drabiny feudalnej
nowy pogląd na świat: "Człowiekiem jestem" Terencjusza
sprzeciwienie się dogmatom Kościoła
podróże po Europie, dążenie do wykształcenia
budowanie się krytycyzmu, patriotyzmu i humanizmu
wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną
rola przyrody
wiara w ludzki rozum, wpływ kultury antycznej
świecki charakter sztuki starożytnej (wzory antyczne), sztuka tworzona jest dla człowieka

Mężczyźni odgrywali główną rolę w renesansie dzięki swojej sile i poczynaniom, które przedstawie.
W tym okresie w Europie mają miejsce ważne wydarzenia o różnym charakterze XIV w - rozwój i bogacenie się miast Italii, pierwsza połowa XV w początki panowania mecedanszy we Francji.
1450 r - wynalezienie druku przez Gutenberga
1453 r. - zdobycie Konstantynopola przez truków
1492 r. - odkrycie Ameryki przez Cloumba
1498 r. - Vasco da Gama odkrywa drogę morksą do Indii
1517 r. - wystąpienie Marcina Lutra
1519/1522 r.- żeglarze hiszpańscy opłyneli kule ziemską
1542/1525 r. -wojna chłopska w Niemczech
1562 r. - początek wojen regligijnych we Francji
1613 r. - Romanowie na tronie rosyjskim
1618 r. - początek wojny XIII-letniej