Skrzyżowano ze sobą świnki morskie o czarnej krótkiej sierści. Otrzymano potomstwo o sierści czarnej krótkiej 250, czarnej długiej 87, 82 o białej krótkiej i 24 o białej długiej.
a) Podaj, które allele są dominujące a które recesywne i oznacz je symbolami.
b) Określ genotypy rodziców.
c) Wykonaj schematyczny rysunek przedstawiający rozmieszczenie alleli barwy i długości sierści na chromosomach w kom. diploidalnej.
d) Podaj treść prawa,które wyjaśnia wynik tej krzyżówki.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T09:13:06+01:00