Ćw.1
Podaj pełną nazwę i opisz sposób powstawania następujących skał: bazalt, gnejs, granit, kwarcyt, marmur, piasek, piaskowiec, sól kamienna, węgiel kamienny, wapień, gips, zlepieniec
ćw.2 Podaj różnice i podobieństwa między:
a) gipsem i wapieniem
b)piaskowcem i zlepieńcem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T00:51:58+01:00
1.a)Bazalt -inaczej skała magmowa ->wylewna,powstaje w wyniku zastygania zziębniętej lawy ,która wypływa na zewnątrz wulkanu ;b)Gnejs-inaczej mówiąc skała metamorficzna ,powstaje w warunkach metamorfizmu regionalnego lub dyslokacyjnego;c)Granit -inaczej kwaśna magmowa-głębinowa,granit powstaje głęboko pod powierzchnią Ziemi, w wyniku krystalizowania się wolno stygnącej magmy wulkanicznej.d)Kwarcyt-inaczej skała metamorficzna,powstaje przez przeobrażenie piaskowców i mułowców zbudowanych niemal wyłącznie z ziaren kwarcu;e)Marmur-inaczej skała metamorficzna ,powstaje w wyniku przeobrażenie wapieni ,rzadziej wapieni;f)Piasek- inaczej -> skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych,g)Piaskowiec- zwięzła skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych, powstała w wyniku diagenezy piasku.h)Sól kamienna -inaczej (skała osadowa) należąca do grupy skał chemicznych powstała w wyniku wytrącania się halitu podczas odparowywania wody z mórz lub słonych jezior. Często występuje razem z gipsem, anhydrytem oraz solami potasowo-magnezowymi;i)Węgiel Kamienny-inaczej skała osadowa pochodzenia roślinnego zawierająca 75-97% pierwiastka węgla,powstał głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych ,które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu;j)Wapień-inaczej skała osadowa zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Powstają z luźnego osadu wapiennego, który w wyniku różnych procesów ulega lityfikacji,najbardziej istotnym z tych procesów jest proces cementacji;k)Gips-inaczej mówiąc uwodniony siarczan(VI) wapnia CaSO4 · 2H2O,powstaje podczas krystalizacji w układzie jednoskośnym. Gips budowlany (półwodny) otrzymuje się w wyniku wyprażania gipsu w temperaturze 150-185 °C;l)Zlepieniec-inaczej mówiąc więzła skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych. Zbudowana z obtoczonych okruchów skalnych, scementowanych ponownie różnego typu spoiwem (najczęściej węglanowym, krzemionkowym lub ilastym). Powstaje we wszystkich środowiskach sedymentacyjnych.2)a)Różnice to
11 4 11