Odpowiedzi

2010-03-11T23:08:52+01:00
Przyczyny upadku Rzeczypospolitej mają miejsce nie w tragicznym dla tego kraju XVIII wieku,lecz już dużo wcześniej. Słabość Polski nie ujawniła się nagle, a proces jej destrukcji trwał już od kilkuset lat.Nie należy też mówić,że był to wynik polityki państw ościennych,które rosły wtedy w siłę. Było to następstwo wielu decyzji (także tych niepodjętych, z powodu chociażby zrywania sejmów),działań i zachowań,których dopuścili się polscy magnaci,dbający przede wszystkim o swe własne dobro.Należy także zaznaczyć, że do rozbioru Polski doprowadziły zarówno błędy społeczne, polityczne, jak i gospodarcze, przy czym wszystkie są ze sobą ściśle powiązane.
1. Polska upadła przez wiele traktatów chociażby Nihil Novi wzmacniając władzę szlachty. Traktat ten powodował , że nic nie mogło być podjęte bez decyzji sejmu.
2. Szlachta głównie doprowadziła do zniszczenia rzeczpospolitej poprzez osłabienie władzy króla np. Podczas wojny z Szwecją tak zwanym Potopem Szwedzkim większość szlachty opowiedziała się za Szwecją byle by nie zabrali im i ich ziem i żeby mogli zachować przywileje. Po drugie często nie chcieli brać udziału w wojnach. Król nie mógł bez ich zgody zwołać Pospolitego ruszenia ( Była to armia złożona ze szlachty )
3. Nie tylko wina należała do Szlachty Król 3 Waza rozpoczął wojnę z Szwecją poprzez pretensje do tronu Szwedzkiego Polska miała bardzo małe szanse z tym przeciwnikiem iż armia Szwedzka w tym okresie była najlepsza w Europie. Wojna z Rosją toczona od 1609 do 1686 osłabiły koronę poprzez te wydarzenia Polska straciła wiele ziem Inflanty Kijów i wiele innych co spowodowało do powolnego upadku Rzeczpospolitej Polski.


Myślę , iż są tu zamieszczone informacje , które bardzo ci pomogą w napisaniu twojej pracy. :)
11 3 11