1.Które zdanie jest prawdziwe?
a) Stosując maszyny proste, wykonujemy mniejszą pracę.
b) Stosując dźwignię dwustronną zyskujemy zawsze dwukrotnie na sile
c) Stosując blok nieruchomy, nie zyskujemy na sile, ale zyskujemy na jej zwrocie
d) Zysk na sile przy zastosowaniu równi pochyłej zależy tylko od jej długości

2. Podczas swobodnego spadania:
a) Prędkość ciała zależy od wysokości
b) Prędkość ciała zależy od masy ciała
c) Prędkość ciała zależy od kształtu ciała
d) Prędkość ciała zależy od jego gęstości

3. Wyrzucony do góry kamień osiąga pewną wysokość. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Energia kinetyczna kamienia jest równa energii potencjalnej w każdej chwili trwania ruchu
b) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie osiągnięcia największej wysokości
c) Kamień ma największą energię potencjalną w momencie osiągnięcia największej wysokości

4. Ciało o masie m porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a. Pracę wykonaną przez to ciało w czasie t można obliczyć ze wzoru:
a) W = m*a*t²/2
b) W = m*a*t/2
c) W= m*a²*t/2
d) W= m*a²*t²/2

3

Odpowiedzi

2010-03-11T22:44:08+01:00
1.
c) Stosując blok nieruchomy, nie zyskujemy na sile, ale zyskujemy na jej zwrocie
2.
b) Prędkość ciała zależy od masy ciała
3.
b) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie osiągnięcia największej wysokości
4.
d) W= m*a²*t²/2
1 1 1
2010-03-11T22:50:01+01:00