Zadanie 1.Znajdź w przytoczonym tekście pięć argumentów za wstapieniem w stan małżeński.Który z nich,jest zdaniem Reja najważniejszy?
Zadanie 2.Wymień zdrobnienia w tekście.Wyjaśnij czemu służą,jaki wyrażają stosunek do świata.

Mikołaj Rej "Jako jest wdzięczne małżeństwo zgodne"

Bo to sobie snadnie każdy uważyć może, jakie rozkoszy, jakie miłe przypadki z takiego wdzięcznego stanu każdemu przypadać mogą. Już przygoda, już choroba, już każdy niedostatek lżejszy być musi, niżli komu inemu, gdy już jedno drugiego onym wdzięcznym upominaniem cieszy, ratuje i, czym może, wspomaga. Już zawżdy dwoja radość i żałość dwoja po społu z sobą chodzi. Już zawżdy wszytko sporo, bo jedno drugiego o wszytko się radzi, wszytko się nadobnie a roztropnie stanowi, wszytkiego się a wszytkiego sporo przymnaża. Przyjedzie przyjaciel: już mu miło na onę nadobną zgodę a na onę wdzięczną społeczność patrzyć: ano mu oboje usługują, oboje wdzięczną ochotę ukazują, tak iż na równej rzeczy przy onej ochocie woli tam każdy zostać, niżli ondzie, gdzie by mu i korcem, zasępiwszy nos, dosypywano. Nuż, gdy się też zasię między ludzi trefi ona tak wdzięczna a zgodliwa para, w jakiej poczciwości, w jakiej powadze i w baczeniu osobnym u każdego być musi! Już się tu do nich wszyscy kupią, już tu z nimi sobie nadobne rozmówki mają, już się tu sobie leda czemu uśmieją. A oni dwa, gdy się trefi między ludźmi, co z sobą różno chodzą, a jako wilcy z daleka na się zaglądają, też się im ludzie, jako wilkom, z daleka dziwują i owszem, się ich strzegą, a żonam uczciwym zakazują, aby z takimi towarzystwa nie miewały, a ich się onych zasępionych obyczajów nie uczyły.

Nuż zasię w domku sobie mieszkając taki poczciwy staniczek, azaż mało rozkoszek swych nadobnych pomiernie użyć może? Azaż sobie nie mają onych nadobnych przechadzek po sadkoch, po ogródkoch swoich? Już oboje grzebą, ochędażają, oprawują, szczepią, ziołeczka sadzą; ano wszytko sporo, ano się wszytkiego z wielką ochotą i doźrzeć, i o wszytko starać się chce. Już przyszedszy do domeczku, ano chędogo, ano wszytko miło: kąseczek, chociaj równy, ale chędogo a smaczno uczyniony. Już obrusek biały, łyżeczka, miseczka nadobnie uchędożona, chleb nadobny, jarzynki pięknie przyprawione, krupeczki bieluchne a drobniuczko usiane, kureczki tłuściuchne. Owa w każdy kącik, gdziekolwiek weźrzysz, wszystko miło, wszytko jako by się śmiało, a wszytko wdzięczniej, niżli by u drugiego na trzy misy nakładano.
Dziatki jaka rozkosz
Nuż, gdy jeszcze owi przyrodzeni błazenkowie a owy dziateczki wdzięczne przypadną, gdy jako ptaszątka około stołu biegając, świrkocą a około nich kuglują, jaka to jest rozkosz a jaka pociecha! Już jedno weźmie, drugiemu poda; tedy się tu sobie urozkoszują, to się tu im jako nalepszym błazenkom uśmieją. A ono, gdy już imie mówić, tedy leda co bełkoce, a przedsię mu nadobnie przystoi. Tu już patrząc na onę swoję pociechę, jakoż nie mają Pana Boga chwalić? Jakoż Mu dziękować nie mają? A Pan też nie może, jedno wdzięcznymi oczyma na onę taką społeczność i na onę ofiarę swoję, która Mu podawają w poczciwym rozrodzeniu swoim, patrzyć i im wedle obietnic Swych błogosławić.

Bardzo proszę o szybką i sensowną odpowiedź :) Dzieki :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T07:48:31+01:00
Argumentami przemawiającymi za tym,by wstąpić w związek małżeński według Mikołaja Reja to:
-posiadanie bliskiej sercu osoby
-pomoc w codziennych obowiązkach
-łatwiej człowiek znosi niedostatki
-ulga w cierpieniu,chorobie
-jedno drugiemu służy radą
Według mnie dla Reja najważniejszym jest fakt posiadania swojej drugiej połówki(żony,męża).

Zdrobnienia w tekście:
domku,staniczek,rozkoszek,sadkach,ziołeczka,kąseczek,obrusek,łyżeczka,miseczka,jarzynki,krupeczki,bieluchne,drobniuczko,kureczki,tłuściuchne,kącik,błazenkowie,dziateczki,ptaszątka.

Mikołaj Rej używając zdrobnień ukazuje nam,jak bardzo kochał życie i wszystko co było wkoło.Jego mottem było hasło"carpe dniem"-chwytaj dzień,co w dosłownym znaczeniu ma nam powiedzieć,że każdy dzień,każda chwila powinna być najważniejsza,tak jakby miała być ona ostatnia.
56 4 56