Odpowiedzi

2010-03-11T23:06:42+01:00
1 - wydarzenie miało miejsce w 1920. był to pozorowany bunt Żeligowskiego przeciwko Piłsudskiemu. zajął Wilno i okolice ( Litwa środkowa). Później ziemi te zostały przyłączone do polski. wszystkie te działania były prowadzone na polecenie Piłsudskiego.
2 zamach stanu przeprowadzony prze Piłsudskiego 12-15 maja 1926.
3. ironiczna nazwa wyborów do Sejmu ( 16.11.) i senatu (23.11.1930) używana przez przeciwników sanacji.
4. sposób prowadzenia rządów oparty na charyzmatycznym przywódcy ( taki zamordyzm). wszysko podporządwowane pod jednego człowieka np Piłsudski
5. Polska zaraz po odzyskaniu niepodległości była bardzo słabym i wyniszczonym krajem. Dlatego w stosunkach międzynarodowych postanowiła prowadzić politykę równowagi, tzn. chciała utrzymać dobre stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami. podpisała traktaty z Francją i rumunią a z rosją pakt o nieagresji (1932) i Niemcami deklarację o nie stosowaniu sił we wzajemnych stosunkach
6.ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. (zasię: obszary obecnego województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego)