Odpowiedzi

2010-03-11T23:26:36+01:00
3.Śmierć jest jednym z podstawowych motywów w lit. średniowiecznej, malarstwie i sztuce. Ma to ścisły związek z filozofią epoki, czyli teocentryzmem wg niej życie ziemskie jest tylko etapem przejściowym do życia wiecznego. Umieranie było istotnym zakończeniem życia. Powstaje więc sztuka umierania ( ars moriendo). Miała ona pokazać sposób w jaki miał żyć człowiek aby dostąpić zbawienia.
Dance macabre- taniec śmierci ( pojawił się w malarstwie)
Śmierć wyobrażano sobie jako szkielet przepasany białą chustą, często w ręku trzymający kosę. Taniec śmierci to korowód śmierci tańczącej z ludźmi w różnym wieku. Tańce śmierci miały na celu przypomnienie ludziom o tym, że od śmierci nie ma ucieczki, jest ona jedną sprawiedliwością na ziemi, należy więc tak żyć aby być przygotowanym na jej nadejście. Czasy średniowieczne oswajają ludzi ze śmiercią poprzez epidemie i klęski żywiołowe jakie w tamtych czasach były. Choroby dawały również znak w XIV w.
Wizerunek śmierci jest ukazywany po to aby ludzie oswajali się z widokiem śmierci i aby jej obraz wywołał lęk i strach po to aby ludzie się nawrócili. Utwory moralizatorskie (tj."Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią") zachęcały do poprawy swojego życia w myśl hasła średniowiecznego "memento morie". Pouczał aby żyć godnie i być przygotowanym na śmierć.
Hasło średniowiecza:
memento morie-> pamiętaj o śmierci czyli, że człowiek swoje życie ziemskie traktował jak etap przejściowy do życia wiecznego. A ponieważ istotą życia było zbawienie człowiek musiał żyć tak aby zasłużyć na życie wieczne. Związane ze śmiercią były popularne tańce śmierci-dance macabre, które pojawiły się w sztukach plastycznych. Ukazywały śmierć (szkielet ludzki) wiodący w korowodzie ludzi różnego pochodzenia, wieku, stanu społecznego. Tańce te miały obrazować, że śmierć jest równa i sprawiedliwa dla każdego i nadchodzi zawsze niespodziewanie.

1.Kultura średniowieczna była jednolita dla całej europy co nazywa się - uniwersalizmem średniowiecznym. Uniwersalizm polega na tym, że kultura chrześcijańska jest wspólna dla całej europy a wartością najważniejszą dla ludzi jest Bóg.Symbolami średniowiecza są:
->krzyż-symbol wiary chrześcijańskiej;
->miecz-symbol krucjat, wykonywano wyprawy żeby nawracać chrześcijan, aby tym samym poszerzać chrześcijaństwo.


mam nadzieję że pomogłam :)
1 5 1