1.Wskaż zestaw w którego skład wchodzą wyłącznie pierwiastki chemiczne.
A. tlenek cynku, woda, siarka, chlorowodór
B. cynk,wodór, ołów, siarka
C. amoniak, tlenek wapnia, woda ,chlorek sodu
D. neon, siarko wodór, srebro, tlen

2. Wskaz zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne niemetali.
A. K, Ca, S, Fe, P
B. Na, Mg, Cu, Pb, Zn
C. P, He, C, Cl, N
D. N, Mg, S, P, Cl

3. Zakreśl właściwości fizyczne miedzi.
A. substancja o stałym stanie skupienia i srebrzystej barwie, nierozpuszczalna w wodzie.
B. substancja bezbarwna, o stałym stanie skupienia i charakterystycznym zapachu.
C. substancja o barwie czerwonej, rozpuszczalna w wodzie, ma metaliczny połysk.
D. substancja o stałym stanie skupienia, brązowoczerwonej barwie i metalicznym połysku.

4. Zakreśl właściwe dokończenie zdania.
Gęstość pewnej substancji wynosi 5 g/dm3. Oznacza to, że
A. 5 dm3 tej substancji ma masę 1 g.
B. 5 cm3 tej substancji ma masę 1 g.
C. 1 dm3 tej substancji ma masę 5 g.
D. 1 cm3 substancji ma masę 0,5 g.

5. Zaznacz zestaw, w którym podano tylk0o przykłady reakcji chemicznych.
A. krzepniecie wody, rozcieranie gródki soli, stapianie wosku
B. rdzewienie żelaza, spalanie siarki, kwaśnienie mleka
C. spalanie stearyny, krzepniecie parafiny, zamarzanie wody
D. stapianie parafiny, rozciąganie gumy, rozdrabianie węgla

6. Wskaż przykład mieszaniny jednorodnej i poprawny sposób wydzielania jednego ze składników.
A. sól rozpuszczona w wodzie / krystalizacja
B. kreda w wodzie / sączenie
C. opiłki żelaza w wodzie / dekantacja
D. cukier rozpuszczony w wodzie / sączenie

7. Zaznacz zapis słowny reakcji wymiany.
A. glin + tlen -- tlenek glinu
B. tlenek rtęci(II) -- tlen + rtęć
C. woda + magnez -- tlenek magnezu + wodór
D. tlen + węgiel -- tlenek węgla(II)

8. Wskaż określenia opisujące właściwości tlenku węgla(II): gęstość względem powietrza, rozpuszczalność w wodzie, palność
A. większa, dobra, palny
B. mniejsza, słaba, niepalny
C. mniejsza, słaba, palny
D. większa, dobra, niepalny

9. Zaznacz grupę substancji zawierających substraty reakcji chemicznej przedstawionej zapisem słownym:
tlenek miedzi(II) + wodór -- miedź + woda (tlenek wodoru)
A. tlenek miedzi(II), wodór
B. tlenek miedzi(II), wodór, miedź, woda
C. wodór, miedź
D. miedź, woda

10. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania.
Powietrze jest
A. mieszaniną niejednorodna o stałej zawartości tlenku węgla(IV) i pary wodnej.
B. mieszaniną jednorodna gazów, o stałej zawartości tlenu i azotu.
C. mieszanina niejednorodna gazów, o stałej zawartości tlenu i azotu.
D. mieszanina jednorodna o stałej zawartości tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

11. Podaj zapis słowny reakcji analizy tlenku wodoru.
Zaznacz pierwiastki i związki chemiczne oraz substraty i produkty tej reakcji chemicznej.
...

12. W trzech próbówkach znajdują się gazy: tlen, azot i wodór.
Napisz, jak sprawdzisz doświadczalnie, w której próbówce znajduje się dany gaz.
Do probówek...
Azot jest w tej probówce..., wodór jest w tej
probówce... Tlen znajduje się w probówce,
w której ...

13. Oblicz masę azotu nienajadającą się w pomieszczeniu o wymiarach 3 m x 5 m x 3 m.
Przyjmij gęstość azotu 1,146 g/dm3. Wynik wyraz w kilogramach.
Odpowiedz:...

14. Napisz na czym polega korozja żelaza. Podaj trzy sposoby zabezpieczania przed tym procesem.
...
...

15. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Podaj zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej z doświadczenia zatytułowanego "Spalanie magnezu w tlenie".
Obserwacje: ...
...
Wniosek: ...
...
Zapis słowny reakcji chemicznej: ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T00:01:08+01:00
1B
2C
3D
4C
5B
6A
7C
8D
9A
10B
11:
substraty: 2H2O produkty: 4H, O2
2Woda ---dehydrogenacja---> 4wodor + tlen2
zwiazki chemiczne: woda pierwiastki: wodor, tlen
12: ?
13: V=45m^3=45000dm^3
1,146g/dm^3*45000dm^3=51570g
uwzgledniajac naturalna zawartosc azotu w powietrzu (ok.75%)
51570g*0,7=36099g=36,099kg =ok. 36,1kg
14: Korozja zelaza polega na reakcji z tlenem przez co kruszy sie latwiej niz przedtem.
Specjalne srodki chemiczne.
Ograniczenie kontaktu z H2O.
15:Obserwacje: Probka pierwiastka podczas reakcji wytwarza swiatlo i spala sie.
Wniosek: Magnes reagujac z tlenem utlenia sie i ulatnia w postaci gazu. Reakcja jest egzotermiczna.
Reakcja: Mg ---o2---> MgO2^
13 4 13