2.podaj przykład zmiany energii mechanicznej w wewnętrzną
3. podaj przykład ciał bezpostaciowych
4. co nazywamy ciepłem parowania
5. przytocz prawo Hooke'a
6. Podaj wzór na energię wew. gazu doskonałego, objaśnij wielkości występujące we wzorze
7. co nazywamy entropią? podaj przykład procesu, w którym entropia ulega zmianie
8. wyjaśnij powstawanie menisku.

______________________________________________________________


2. podaj przykłady ciał krystalicznych
3. wyjaśnij rolę proszku do prania
4. co nazywamy ciepłem właściwym?
5. przytocz treść I zasady termodynamiki
6. objaśnij związek Ekś~T
7. co nazywamy entropią? podaj przykład procesu, w którym entropia ulega zmianie
8. Wyprowadź wzór na energię wewnętrzną gazu doskonałego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T12:41:44+01:00
3.podaj przykład ciał bezpostaciowych

Ciało bezpostaciowe czyli amorficzne jest ciałem stałym zbudowanym z cząsteczek ułożonych w sposób nieuporządkowany, zbliżony do spotykanego w cieczach. Np. Szkło lub bursztyn,marmur
4. co nazywamy ciepłem parowania
Ciepłem parowania nazywamy ilość ciepła potrzebnego do przejścia jednostki masy ciała ze stanu ciekłego w stan gazowy w stałej temperaturze.
licze na najlepsze
4 5 4