1 Suma trzykrotności pewnej liczby pomniejszonej o 1 i liczby 2 wynosi 5. Znajdz tę liczbę/
2.Suma czterech liczb wynosi 35. Druga liczba jest o 3 wieksza od pierwszej, ale o 4 mniejsza od trzeciej. Czwarta liczba stanowi 2/5 drugiej. Oblicz skłądniki sumy


To wszystko Jest z działu "Zadania tekstowe z zastosowaniem równań i nierówności".

2

Odpowiedzi

2010-03-12T00:05:28+01:00
1]
x=pewna liczba

3(x-1)+2=5
3x-3+2=5
3x=5+3-2
3x=6
x=6:3
x=2
to liczba 2
zad.2]
x=1 liczba
x+3=2 liczba
x+7=3 liczba
⅖(x+3)=4 liczba

x+x+3+x+7+⅖(x+3)=35
3x+⅖x=35-10-⁶/₅
¹⁷/₅x=23⅘
x=23⅘:¹⁷/₅
x=7

1 liczba:7
2 liczba:7+3=10
3 liczba:7+7=14
4 liczba=⅖(7+3)=4

spr. 7+10+14+4=35
32 4 32
2010-03-12T00:21:06+01:00
1 Suma trzykrotności pewnej liczby pomniejszonej o 1 i liczby 2 wynosi 5. Znajdz tę liczbę/

x-pewna liczba
3(x-1)+2=5
3x-3=3
3x=6
x=2
liczba2
2.Suma czterech liczb wynosi 35. Druga liczba jest o 3 wieksza od pierwszej, ale o 4 mniejsza od trzeciej. Czwarta liczba stanowi 2/5 drugiej. Oblicz skłądniki sumy

liczby:
a
a+3
a+3+4
2/5(a+3)
razem 35

a+a+3+a+7+2/5a+6/5=35
3a+10+2/5a+6/5=35
3,4a=23,8
a=23,8:3,4
a=7

są to liczby: 7;10 ; 14; 4
31 4 31