1. Wyjaśnij, na czym polegał kryzys w Kościele w X-XI wieku. W jaki sposób próbowano go przezwyciężyć?
2. Opisz przyczyny i przebieg konfliktu Grzegorza VII z Henrykiem IV.
3. Wyjaśnij, jakie czynniki zadecydowały o zwycięstwie Henryka VI. Czy było ono ostateczne?
4. Przedstaw postanowienia konkordatu wormackiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:14:59+01:00
1. Kryzys Kościoła:
a. nepotyzm - popieranie krewnych (również dzieci z nieprawego łoża) w zdobywaniu stanowisk kościelnych
b.symonia - handlowanie sakramntami i godnościami kościelnymi
c.nikolaizm - zrywanie przez księży z zasadą celibatu

"dyktat papieski" - Grzegorza VII 1075
-zwierzchność papieża nad wszystkimi chrześcijanami
- papiez może zwalnią z przysięgi wobec władcy
- papięz osadza na tronie i usuwa z niego cesarzy oraz decyduje o ich koronacji
-papiez nie podlega sądom
-zakaz przyjmowania inwestytury przez duchownych z rąk świeckich

2. Spór o inwestyturę miedzy papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV. Pokuta Henryka IV w Canossie - 1077r.

Król Niemiec zdecydowanie sprzeciwił się takim reformom, które czyniłyby z cesarza i innych monarchów poddanych papieża. Grzegorz VII odpowiedział klątwą, czyli wyłączeniem Henryka z grona osób przynależnych do Kościoła. Przeciwnicy Henryka zyskali dobrą okazje do wystapienia przeciw królowi. W obozie gregoriańskim skupili sie także przeciwnicy dominacji niemieckiej w Europie. Henryk musiał pójść na ustępstwa. W 1077r. przybył do zamku w Canossie w północnych Włoszech, gdzie przez kilka dni w stroju pokutnym błagał papieża o przebaczenie. Grzegorz zdjął klątwe z Henryka. Ten wkrótce pokonał opozycje w Niemczech, po czym wygnał Grzegorz VII z Rzymu. Ponowna klątwa nie odniosła skutku. Henryk IV koronował sie na cesarza i osłabił obóz gregoriański w Europie.

3. Kościół jednak nadal domagał sie kanonicznego wyboru papiezy i biskupów oraz zaniechania inwestytury, czyniącej z opatów i biskupów wasali świeckich władców.

4. Zakończenie sporu o inwestyturze. Konkordat w Wormacji - 1122r.

- papiez nadaje godność kościelną, a cesarz związane z tym ziemie (lenno)
- cesarz uzyskuje wpływ na obsadę stanowisk kościelnych w Niemczech
50 4 50