1. Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają 4cm i 6cm długości.
2.Przyprostokątna trójkąta prostokątnego jest równa 6cm, a pole tego trójkąta równa się 24cm². Oblicz długości pozostałych boków i obwód tego trójkąta.
3.Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o polu 36√3cm².

3

Odpowiedzi

2010-03-12T00:11:04+01:00
1]
a=4cm
b=6cm
c=√4²+6²
c=√16+36
c=√52
c=2√13cm

obwód=4+6+2√13=10+2√13=2(5+√13)cm
pole=½ab=½×4×6=12cm²

2]
a=6cm
pole=½ab
24=½×6b
b=24:3
b=8cm
c=√6²+8²
c=√36+64
c=√100
c=10cm
obwód=6+8+10=24cm
3]
36√3=a²√3:4/:√3
36=a²:4/×4
a²=144
a=12cm

h=a√3:2=12√3:2=6√3cm= wysokośc
7 3 7
2010-03-12T00:13:13+01:00
1) x-przeciwprostokątna

4²+6²=x²
16+36=x²
x=√52=2√13

P=4*6/2=12
Obw:=4+6+2√13=10+2√13

2) a*6/2=24
6*a=48
a=8
x-przeciwprostokątna
x²=8²+6²
x=√100
x=10
obw: 10+6+8=24

3)P=a²√3/4
a²√3/4=36√3cm²
a²√3=144√3
a²=144
a=12

h=a√3/2=12√3/2=6√3
2 5 2
2010-03-12T00:41:25+01:00
1. Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają 4cm i 6cm długości.
P=1/2*4*6
P=2*6
P=12 cm²
c²=4²+6²
c²=16+36
c²=52
c=√52
c=2√13 cm
obw=4+6+2√13
obw=10+2√13 cm

2.Przyprostokątna trójkąta prostokątnego jest równa 6cm, a pole tego trójkąta równa się 24cm². Oblicz długości pozostałych boków i obwód tego trójkąta.
P=1/2*a*b
24=1/2*6*b
24=3b
b=8 cm
c²=8²+6²
c²=64+36
c²=100
c=10 cm
obw=8+6+10
obw=24 cm
3.Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o polu 36√3cm².
p=a²√3/4
a²√3/4= 36√3 /*4
a²√3= 144√3
a²= 144
a=12 cm

h=a√3/2
h=12√3/2
h=6√3
2 3 2