1.Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 8 pierwiastków z 3 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość tej bryły.

2.W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym promień okręgu opisanego na podstawie ma 4 cm. Kąt między ścianą boczną a płaszczyzną podstawy ma miarę 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły oraz bryły podonej do danej
w skali k = 1/4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T06:54:44+01:00
Zad.1
Szukamy :
V=?
Rozwiązanie:
H = d√3/2
H = 8√3 * √3 / 2
H = 8 * 3 / 2
H = 12
a = 1/2d
a = 1/2 * 8√3
a = 4√3
Pp = a²√3/4
V = Pp * H
V = a²√3/4 * H
V = (4√3)² * √3 / 4 * 12
V = 48√3/4 * 12
V = 48√3 * 3
V = 144√3cm ³
Odp: Objętość tego graniastosłupa wynosi 144√3cm ³.

Mam nadzieję, że pomogłam :))
1 5 1