W celu otrzymania nadtlenodwusiarczanu(VI) potasu (K2S2O8) prowadzono elektrolize wodnego roztworu wodorosiarczanu(VI) potasu na elektrodach platynowych pradem o natezeniu 3A w ciagu 1 godziny. w tych warunkach biegna dwa konkurujace procesy anodowe:
2SO4<-2> - 2e- --> S2O8<-2>
oraz typowa reakcja wydzielania tlenu. oblicz liczbe milimoli wytworzonych jonów S2O8<-2> jezeli równoczesnie powstalo 224cm3 tlenu (warunki normalne)
odp.36mmol

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:42:04+01:00
Witaj
ładunek całkowity Q = J *t = 3A *3600s = 10 800 C = 10 800 C//96 500 C/F=
......................Q = 0,112 F

Proces I
H2O.......--........2e--------------> 1/2 O2............+.............2H+
......................2 F.................11,2dm3
.......................Q1................0,224dm3
--------------------------------------------------------
Q1 = 2F *0,224dm3 //11,2dm3 = 0,04 F taki ładunek został zużyty w I procesie.
Ładunek dla II procesu wynosi Q - Q1 = 0,112 F - 0,04 F = 0,072 F

Proces II
2 SO4--........--......2e-------------> S2O8--
.........................2F................1mol
........................0,072 F...............x
---------------------------------------------------
x = 0,072 F *1mol //2F = 0,036 mola S2O8-- = 36 mmoli S2O8--

...............................pozdrawiam
3 5 3
2010-03-12T20:14:39+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Q =J*t=3A*3600s=10800 C
Q =10800 C/96500 C
Q = 0,112 F

I proces anodowy
H₂O - 2e----->0,5 O₂ + 2H⁺
2F----------11200cm3
Q1----------224cm3
Q1=2F*224/11200
Q1=0,04F
Q=Q1+Q2
Q2=Q-Q1
Q2=0,112F-0,04F
Q2=0,072F

II anodowy
2SO₄²⁻ - 2e------>S₂O₈²⁻
2F---------1000mmol
0,072F------xmmoli
x=0,072*1000/2
x=0,036mola S₂O₈²⁻
1 5 1