Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T17:52:15+02:00
* mnożenie
/ kreska ułamkowa

Zadanie 1
a1=1 a2=3 r=2 a3=5
x-11=5
x=5+11
x=16

Zadanie 2
Odp:C
a₃=(-1)³*(3²-2*3)
a₃=(-1)*(9-6)
a₃=(-1)*3
a₃=-3

Zadanie 3
a₁₁=a₁+10r
a₁₁=24+10*(½)
a₁₁=24-5
a₁₁=19

Zadanie 4
Ma jeden wyraz ujemny
a₁=1-4
a₁=-3
a₂=4-4
a₂=0

Zadanie 5
a₁=-¾
a₂=-½=-2/4
a₃=-¼
r=¼
an=a₁+n*r
an=-¾+¼n
Odp: Szesnastym wyrazem ciągu


Zadanie 6
a₁₁=4
a₆=5
a₁₆=a₁₁+5r
5=4+5r
5r=1
r=⅕
a₁₆=a₁+15r
5=a₁+3
a₁=2
a₃=a₁+2r
a₃=12/5
S₁₀=[(a₁+9r)/2]*10
S₁₀=19/5*½*10
S₁₀=19

Zadanie 7
S₁₁=[(a₁₀+a₂₀)/2]*11
S₁₁=12/2*11
S₁₁=66