Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T08:19:11+01:00
Est rozpoczęcie roku szkolnego w
murowanej kaplicy Akademii Weltona, gdzie blisko 300 chłopców (jest to
bowiem szkoła męska) wraz z rodzicami czekali w napięciu na dyrektora.
Dyrektor szkoły (Gale Nolan) wygłasza przemówienie, w którym zaznacza,
że tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość to rzeczy, do których mają
dążyć wszyscy uczniowie tej elitarnej szkoły. Szkoła akurat w tym roku
obchodzi setną rocznicę swego istnienia. Dyrektor zachwala ją mówiąc,
mówiąc, że jego absolwenci ukończyli najszacowniejsze uniwersytety.
Wspomina również o tym, iż w tym roku do pacy przystąpił nowy anglista,
pan John Keating, który przed laty również ukończył akademię.
Następnego dnia Perry, Dalton, Anderson i Cameron zostali wezwani
do dyrektora. Todda Andersona chciał zapytać, jakie zajęcia
pozalekcyjne wybira dla siebie, przy czym zaznacza, że są one
traktowane na równi z lekcjami, a więc nieobecność karana jest naganą.
Dowiadujemy się, że Todd przeniósł się z Balincrest do Akademii
Weltona, ponieważ akademię ukończył jego starszy brat, Jeffrey, bardzo
dobry uczeń. Todd miał wcześniej problemy z nauką.
Po południu Neila odwiedza jego ojciec, pan Perry, który mówi mu,
że wziął on na siebie zbyt wiele zajęć pozalekcyjnych i musi
zrezygnować z Księgi Pamiątkowej Akademii. Przypomina mu również, iż
dopiero gdy ukończy Szkołę Meedyczną będzie mógł robić, to co chce.
Pierwszego dnia zajęć Knox, Charlie, Cameron, Meeks i inni
uczniowie na pierwszej lekcji chemii są starannie odpytywani ze swojej
wiedzy przez nauczyciela. Następna godzina odbyła się u pana
McAllistera, nauczyciela łaciny ze szkockim akcentem. Doktor Hager, u
którego odbył się kolejny wykład, rozpoczął geometrię. Następna lekcja,
język angielski z Keatingiem była luźniejsza. Keating powiedział, iż
należy zwracać się do niego ,,O kapitanie mój, kapitanie!,, , poczym
poszli do Sali Reprezentacyjnej, gdzie dokończył lekcje. W czasie
wykłądu mówił, o Carpie diem (z łaciny: Chwytaj dzień). Uczniowie mieli nieco mieszane uczucia po lekcji.
Po obiedzie odbyła się kolejna lekcja, tym razem - wychowanie
fizyczne, gdzie przez długi czas biegali wokół sali. Później uczniowie
mieli wolny czas. Knox poszedł na obiad do Danburrych, gdzie poznał
Christ. Następnego dnia, na pierwszej lekcji z Keatingiem zaczęli
czytać rozprawkę ,,Zrozumieć poezję,, .Anglista uznał ją za niedorzeczną
i kazał wyrwać z podręcznika.
Neil Perry natknął się w bibliotece na Księgę Pamiątkową Akademii,
rocznika Keatinga. W księdze jest wzmianka o Stowarzyszeniu Umarłych
Poetów. Uczniowie zaczynają zastanawiać się nad tą organizacją i
dowiadują się od anglisty, iż była to tajna organizacja, któa zbierała
się wokół wodospadu i zajmowała się literarurą. Chłopcy mają zamiar
zorganizować w nocy spotkanie owego stowarzyszenia. Nie wszyscy są
jednak zdecydowani na nocne eskapady. Todd zostaje przekonany, ale
zaznacza, że nie będzie czytał żadnych wierszy.
Na kolejnej lekcji angielskiego nauczyciel zadaję napisanie
wiersza. Po lekcji Knox pojechał do miasteczka Welton, by ujrzeć
Chris Noel, w której jest zakochany. Ta jednak nie odwzajemnia jego
uczuć i jest już zaręczona. Neil Perry stwierdził, że weźmie udział w
inscenizacji sztuki Szekspira ,,Sen nocy letniej,,. Nie przejmuję się
ojcem choć wie, że on katerogycznie odmawiałby jakimkolwiek spotkaniom
aktorskim. Następnego dnia podczas kolejnego spotkania stowarzyszenia
Neil idzie na przesłuchanie i dostaję rolę Puka. W tym samym czasie
Knox wpadł na pomysł zatelefonowania do Chris. Knox jest zaskoczony,
ponieważ Chris stwierdza, że miała do niego dzwonić i zaprasza go do
siebie.
Następnego dnia Neil po powrocie z próby zastaję rostrzęsionego
Todda, który rozpacza z powodu tego, że rodzice nie zwrócili specjalnej
uwagi na jego urodziny, kupując mu zestaw przyborów na biurko. Neil
póbuje pocieszać Todda, który uważa, że jest w cieniu swego starszego
brata Jeffreya. Todd opowiada o bezduszności rodziców i tym, że miłość
zna tylko z kart książek. Na kolejnym spotkaniu Stwarzyszenia Umarłych
Poetów zawitały dwie kandydatki, przeprowadzone, przez Charliego.
Gloria i Tina, bo tak się nazywały, miały powyżej 20 lat. Charli kazał
mówić na siebie NUWANDA.
W czasie trwającego przyjęcia, na który został zaproszony Knox
chcąc odpocząć w jednym z nieoświetlonych pokoi niezauważony
przypatruję się Chetowi i Chris, którzy namiętnie się całowali. Knox
mimo wszystko został nakryty na podglądaniu pary, za co Chet dotkliwie
go pobił. Na lekcji angielskiego Keating uczył uczniów analizować
nieprzecztane lektury.
Neil zastaję w pokoju swego ojca, który jest wściekły, że został
oszukany. Każe mu skończyć próbami mimo jutrzejszej premiery. Knox
pod namową kolegów jedzie do Chris i oświadcza jej, że ją kocha,
wręczając bukiet róż. Przy całej klasie recytuję specjalnie napisany
dla niej wiersz.
Neil kłamie, mówiąc Keatingowi, że ojciec zgodził się na
wystąpienei w przedstawieniu. Wieczorem tego samego dnia uczniowie
Akademii Weltona wraz z Keatingiem pojechali na premierowe
przedstawienie ,,Snu nocy letnie,, w szkole Henley Hall. W czasie
przedstawienei Neil dostrzegł swego ojca, lecz nie zląkł się i dobrze
odegrał swe kwestie. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte.
Ojcie Neila oświadcza synowi, że jutro wypiszę go z Akademii
Weltona i przenisie do Akademii Wojskowej Bradena, pójdzie do Harvardu
i zostanie lekarzem.
Nocą w domu państwa Perrych, Neil skaradał się do pokoju, skąd
wyjął otwierawszy kluczykiem górną szufladę jakiś przedmiot. Nagle
cisze zakłócił nagle jakiś trzask. Pan Perry wyszedł na korytarz,
następnie do piwnicy i zapalił światło. Zauważył, że za biurkiem w
kałuży krwi leżał Neil. Wiadomość o śmierci Neila dotarła do akademii
już nad ranem. Neila pochowano na cmentarzu w Welton. Cameron jako
pierwszy zacząl zeznawać przeciwko Keatingowi. Gdy Todd Anderson został
wezwany do dyrektora na przesłuchanie miał się podpisać pod wspólną
deklaracją wszystkich człownkó stowarzyszenia, które mówiło, o tym, iż
to Keating nakłaniał Neila do wystąpień w ,,Śnie nocy letniej,, , mimo, że
wiedział, iż ojciec mu tego zakazał. Todd jako jedyny mimo licznych
gróźb dyrektora, któy bał się zamknięcia szkoły - nie podpisał się pod
deklaracją. W czasie lekcji angielskiego, która jednak została
prowadzona nie przez Keatinga, lecz Nolana były nauczyciel wszedł do
klasy po swoje rzeczy. Gdy pakował je do szkoły zdesperowany Todd
wszedł na ławkę z dumą oznajmił mu, że nie podpisał się pod
deklarację. Keating był blady ze wzruszenia.
35 3 35