1. pole trójkąta równobocznego o boku długości 10 cm wynosi

2.dane są punkty A= (-1,-1) i B= (3,2). odcinek AB ma długość

3.krótsza podstawa trapezu równoramiennego ma długość 8 cm. ramię ma długość 6cm i jest nachylone do podstawy pod kontem 30 stopni. oblicz pole tego trapezu.

proszę o dobre i szybkie odpowiedzi :)

2

Odpowiedzi

2010-03-12T10:07:39+01:00
1.
a=10cm
P=(a²√3)/4=(10²*√3)/4=100√3/4=25√3
2.
A(-1,-1)
B(3,2)
IABI=(xb-xa)²+(yb-ya)² /wszyatko pod pierwiastkiem/ = pierwiastek z (3+1)²+(2+1)²=pierwiastek z 16+9=√25=5
odp: dł odcinka AB wynosi 5
3.
a=8
c=6
h=?
sin30⁰=h/6
1/2=h/6
h=3

podstawa b =8+2x
cos30⁰=x/6
√3/2=x/6
x=3√3
b=8+6√3
P=(a+b)/2 *3=(16+6√3)/2*3=(48+18√3)2=24+9√3 cm²
Odp: P=24+9√3 cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T10:07:42+01:00
Zad 1
a = 10cm
P = ½ah
h = a√3/2
h = 10√3/2
h = 5√3
P = ½10*5√3
P = 5*5√3
P = 25√3cm²
Zad 2
|BC|²+|CA|² = |AB|²
3²+4² = |AB|²
9+16 = |AB|²
|AB|² = 25
|AB| = √25
|AB| = 5
Zad 3
h = a√3/2
h = 6√3/2
h = 3√3
3√3²+b² = 6²
27+b² = 36
b² = 9
b = √9
b = 3
8+6 = 14
P = a+b/2*h
P = 8+14/2*3√3
P = 11*3√3
P = 33√3cm²
2 5 2