Możecie mi pomóc,proszę.1.Oblicz miejsca zerowe;jak to się oblicz?
a)f(x)=x²(x²-2)(x-2)\x²-4x+4
b)f(x)=4x-4
c)f(x)=5-|x|\x²-25
d)f(x)=x²-4\x²+4
e)f(x)=√2+x\x²+9
2.Dany jest wzór f(x)=√x-(3-x)
3.Mam pytanie.Jak rozwiązać nierówność f(x)<0 z wykresu,a jak wszystkie rozwiązania równania f(x)=-x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T10:34:41+01:00
A)f(x)=x²(x²-2)(x-2)\x²-4x+4
b)f(x)=4x-4
c)f(x)=5-|x|\x²-25
d)f(x)=x²-4\x²+4
e)f(x)=√2+x\x²+9

a) delta=b²-4ac
delta=16-4*1*4=0
x=-(-4)/2=2

b)4x=4
x=1

c)x²-25
(x-5)(x+5)

x₁=5
x₂=-5

d)x²+4
delta<0

e)x²+9
delta<0