Odpowiedzi

2010-03-12T13:31:45+01:00
Oblicz pH NaOH , pH=0,006 i L(alfa)=0,9

Hmmm...troche nie widzę sensu, więc domyślam się że dane są takie:

Cm=0,006 [a nie pH?]
α=0,9

NaOH w wodzie rozpada się na jony:
NaOH → Na⁺ + OH⁻

[OH⁻]=Cm×α=0,006×0,9=0,0054

wiemy że: [OH⁻]=10^-pOH

więc:

pOH=-log[OH⁻]= -log[0,0054]=2,26

Otóż dalej CI tłumaczę:
pH+pOH=14 pH jonów wodorowych i pOH wodorotlenowych maksymalnie moga wykazywać 14.

dlatego musimy wyliczyć pH, więc:

pH=14-pOH <pOH obliczyliśmy wcześniej i:

pH=14-2,26=11,74
2 4 2