PRZENALIZUJ ŻRÓDÓŁO B A NASTĘPNIE POSIŁKUJĄC SIĘ WIEDZĄ POZAŻRÓDŁOWĄ WYKONAJ POLECENIA:
Tekst w załączniku
a) Opisz średniowieczny model struktury społecznej
b) Własnymi słowami przedstaw argumentację jakiej użył autor tekstu dla postępowania lichwiarzy
PRZENALIZUJ ŻRÓDŁO C A NASTĘPNIE WYKONAJ POLECENIA
a) wyjaśnij własnymi słowami na czym miała polegać współpraca między Lubeką a Hamburgiem
b) Korzystając z wiedzy pozażródłowej napisz jak nazywał się związek opisany w tekście oraz określ jaką odegrał rolę w średniowiecznej Europie

1

Odpowiedzi

2010-03-12T11:20:25+01:00
Hej..:)
Ad1
a)model struktury społecznej -Są trzy warstwy społecze najniższa :
-chłopi potem rycerza i duchowni. W tekście jest mowa o 4 warstwie są to lichwiarze, którzy pobierali lichwę polegała ona na pobieraniu wygórowanych procentów za pożyczone pieniądze.Byli oni chciwi i znienawidzenie przez spoleczenstwo. ,,Jedzą chleb niprawośći i piją wino przemocy"

b)Autor tekst przedstawia lichwiarzy jako chciwych i bezdusznych ludzi którzy
zabierają ludziom lich dorobek.Mowi takze ze grożniesze jest to co czynią lichwiarze niż ci co zdają się chlebem bobożnośći.

Ad2.
a)Współpraca między libienka a hammurabim miala polegac na tym że kążdy miał sobie pomogać w razie gdy ktoś ,,zabił,zranił , obił kijem lub w jaki kolwiek sposób(...)my i tak go pomścimy".

b)awo zaczęło zakazywać wyzwalania niewolników w przypadku choroby ...

pozdrawiam :)
1 4 1