Warunkach normalnych dwutlenek węgla ma gęstość =1,97kg/m³
Oblicz gęstość i masę dwutlenku węgla w naczyniu o pojemności V=20dm³
W temperaturze T=300Ki przy ciśnieniu p=2*10^7 Pa.
(proszę o rozwiązanie z rozpisanymi wzorami, a nie tylko wynik)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T03:56:43+01:00
Witaj
dane v=20dm3, T=300K, p=2*10(7)Pa, R=8,31Pa*m3/mol*K, M=0,044kg
szukane d,m
Równanie Clapeyrona
pV = nRT = mRT/M.......d = m/V
d = pM/RT = 20 000 000Pa*0,044kg/mol //8,31Pa*m3/mol*K *300K = 353kg/m3
Gęstość CO2 wynosi 353kg/m3.

m = d *V = 353g/dm3 *20dm3 = 7060g = 7,06 kg CO2
Masa CO2 wynosi 7,06 kg.
3 5 3