Ćw. Podkreśl w podanych zdaniach orzeczenia. Zaznacz łacznik i orzecznik. 1. Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym.2. Mój kolega był bardzo przygnębiony. 3. Kasia jest zawsze uśmiechnięta. 4. Tomek został w szkole po lekcjach dłużej niż zakładał.5. Lekcje języka polskiego są przyjemne i ciekawe. 6. W wyścigu kolarskim mój kuzyn był pierwszy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T12:41:25+01:00
Ł - łącznik, o - orzecznik

1. Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym.
był (ł) w sklepie (o)
2. Mój kolega był bardzo przygnębiony.
był (ł) przygnębiony (o)
3. Kasia jest zawsze uśmiechnięta.
jest (ł) uśmiechnięta (o)
4. Tomek został w szkole po lekcjach dłużej niż zakładał.
został (ł) w szkole (o)
5. Lekcje języka polskiego są przyjemne i ciekawe.
są (ł) przyjemne i ciekawe (o)
6. W wyścigu kolarskim mój kuzyn był pierwszy.
był (ł) pierwszy (o)
1 5 1