Zad1
Przeczytaj notatki i uzupełnij zdania poniżej, uzywając too oraz odpowiednich przymiotników.

------------------------------------------------------------------
Where is the best place to buy a new house?
Problems!
Big city
1 city - big
2 streets - crowded
3 buses - slow
4 air - dirty
5 town at night - dangerous
Village
6 village - small
7 weekends - quiet
8 evenings - boring
9 village - far from my work
10 taxis to the city - expensive
------------------------------------------------------------------
np.
1) The city IS TOO BIG.
2) The streets in the city ARE TOO CROWDED.
3) The buses in the city .......................
4) The air in the city ..........................
5) The town .........................
6) The village .............................
7) Weekends in the village .......................
8) Evenings in the village ......................
9) The village ........................
10) Taxis to the city ......................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T13:03:59+01:00
3) The buses in the city are too slow.
4) The air in the city is too dirty.
5) The town at night is too dangerous.
6) The village is too small.
7) Weekends in the village are too quiet.
8) Evenings in the village are too boring.
9) The village is too far from my work.
10) Taxis to the city are too expensive.
64 4 64