Odpowiedzi

2010-03-12T13:08:59+01:00
Znaczy wyraz złożony; połączone są interfiksem (wrostkiem)
Czasem bez interfiksu formant zerowy
6 2 6
2010-03-12T13:10:39+01:00
Rodzaje wyrazów złożonych :
- zestawienia : dwa odrębne wyrazy tworzące jedną całość znaczeniową np. wieczne pióro.
-zrosty : dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących np.
zmartwychwsatnie .
- złożenia : dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem - o , - i , - y ,lub łącznikiem , np. wiercipięta .
24 4 24