Dużą piłke o masie 3 kg rzucono pionowo do dołu z wysokosci5m nadając jej predkosc której wartosc wynosi 5m/s Oblicz wartosc siły oporu powietrza działajacego na te piłke jezeli upadła na ziemie z predkoscią o wartosci 10m/sProsze dac odpowiedz wszystko pokolei jak sie robi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T13:46:53+01:00
Dane:
m = 3kg
h = 5m
v1 = 5m/s
v2 = 10m/s
Fop=?

Praca sił oporu ruchu jest równa różnicy energii początkowej i końcowej. Energia początkowa E1 to suma energii kinetycznej i energii potencjalnej
E1 = 1/2*mv^2 + m*g*h
g (przyśp. grawitacyjne = ok. 9,81m/s^2, w przypliżeniu = ok. 10m/s^2)
(znaczkiem ^2 oznaczam do potęgi drugiej)
Energia końcowa to energia kinetyczna tuż przy podłożu
E2 = 1/2*mv^2

E1 = 0,5*3kg*(5m/s)^2 + 3kg*10m/s^2 * 5m = 37,5kgm^2/s^2 + 150kgm^2/s^2

(kgm^2/s^2 to J (dżul))

E1 = 187,5J


E2 = 150J

E1-E2 = 37,5J = W

Praca jest równa iloczynowi siły oporu ruchu i przesunięcia:
W = F*s
s = h (tu drogą jest wysokość, z jakiej piłka spada)

37,5J = F * 5m
po przekształceniu:
F = 37,5J/5m
(J/m = N)
F= 7,5N

Siła oporu wynosi 7,5N

W razie pytań lub wątpliwości, napisz


2 5 2