Odpowiedzi

2010-03-12T13:35:43+01:00
Zadaniem hodowli roślin jest ulepszanie roślin uprawnych i tworzenie nowych odmian.Zaniechanie pracy nad ulepszaniem istniejących odmian prowadzi do szybkiego pogorszenia się materiału siewnego i spadku plonów. Natomiast tworzenie nowych odmian należy uznać za najszybszy i najbardziej istotny czynnik zwiększenia plonów u roślin.
Podobnie jak w przypadku hodowli zwierząt warunki środowiska mają duży wpływ na hodowle roślin.Jednym z najważniejszych czynników jest gleba,a przede wszystkim zawartość w niej niezbędnych dla roślin składników odżywczych, są to głównie mikro i makroelementy. Można powiedzieć,że hodowla roślin nie skupia się tylko na roślinach ale na dążeniu do stworzenia im jak najlepszych warunków.Rośliny niepielęgnowane nie dają bogatych plonów,a czasem nawet zostają wypierane przez inne rośliny.Jednym z zabiegów wprowadzającym zmienność i poprawę warunków uprawy jest zmianowanie czyli płodozmian.Ma to na celu stworzenie rośliną dogodnych warunków wzrostu w związku ze zmianami jakie zachodzą w glebie podczas zmianowania.Zmianowanie polega na pobieraniu przez różne gatunki z gleby związków organicznych.Płodozmian składa się z kilku roślin zbożowych i niezbożowych np.
ziemniak-owies,łubin,żyto.