Podkreśl w tekście różnymi kolorami 2 typy orzeczeń. Wypisz orzeczenia imienne, wskaż łączniki i orzeczniki. Jaką częścią mowy zostały wyrażone orzeczniki ?

wzór :
jest piękna (jaka jest?)
łącznik - jest, orzecznik - piękna (przymiotnik)

Niedawno w naszej szkole została wystawiona znana wszystkim komedia Fredry pt. '' Zemsta". Przedstawienie przygotowała klasa Ic, która dzięki spektaklowi stała się popularna w całej szkole. Największymi brawami został nagrodzony Jurek, który z prawdziwym talentem wcielił się w postać Papkina. Ulubienicą męskiej części widowiska stała się odtwórczyni roli Klary - Małgosia. Ale prawdziwą gwiazdą został Paweł - niezrównany w roli Dyndalskiego. Inscenizacja Zemsty była już trzecią z kolei, którą zaprezentowano na deskach szkolnej sceny. Przyjemna jest świadomość, że są wśród kolegów tacy, którzy potrafią przerwać szarzyznę szkolnej codzienności i rozbawić nawet nauczycieli

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:40:36+01:00
1. została wystawiona - orzeczenie imienne; została - łącznik, wystawiona - orzecznik (przymiotnik)
2. przygotowała; stała się - orzeczenia czasownikowe
3. został nagrodzony - orzeczenie imienne; został - łącznik, nagrodzony - orzecznik (przymiotnik); wcielił się - orzeczenie czasownikowe
4. stała się odtwórczyni - orzeczenie imienne; stała się - łącznik, odtwórczyni - orzecznik (rzeczownik)
5. został gwiazdą - orzeczenie imienne; został - łącznik, gwiazdą - orzecznik (rzeczownik)
6. była trzecią z kolei - orzeczenie imienne; była - łącznik; trzecią z kolei - orzecznik (liczebnik porządkowy)
7. jest świadomość - orzeczenie imienne; jest - łącznik, świadomość - orzecznik (rzeczownik); są, potrafią - orzeczenia czasownikowe

informacja dla Cb: łącznikiem może być jeden z trzech czasowników: być, zostać, stać się w osobowej formie

mam nadzieję, że wszystko jest ok:) pozdrawiam:*
536 4 536