Odpowiedzi

2010-03-12T13:34:58+01:00
Dzieje twórcy: Katyń- miejscowość w Rosji, 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem. W kwietniu i maju 1940 r. w lesie koło Katynia NKWD, na podstawie decyzji Stalina i Biura Politycznego KC WKP(b), zamordowało ok. 4,4 tys. jeńców- oficerów polskich z obozu w Kozielsku. Masowe groby odkryte przez Niemców (oficjalny komunikat z dnia 13 kwietnia 1943 r.) badała międzynarodowa komisja z udziałem przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. O dokonanie zbrodni władze sowieckie oskarżyły Niemców. Po zwróceniu się przez rząd RP na uchodźstwie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie zbrodni, władze sowieckie zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Pełne wyjaśnienie zbrodni w Katyniu nastąpiło w kwietniu 1990 r., kiedy rząd ZSRR oficjalnie potwierdził odpowiedzialność NKWD za śmierć oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej, oraz urzędników państwowych RP zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. W październiku 1992 r. prezydent Rosji przekazał prezydentowi RP dokumenty, a wsród nich decyzję Biura Politycznego KC WKP(b), ostatecznie potwierdzające odpowiedzialność najwyższych władz ZSRR za zbrodnię i jej ukrywanie. Zespół zawiera materiały różnej proweniencji. Przekazane m.in. przez Józefa Lipskiego, płk. Marię Trojanowską, Polski Czerwony Krzyż w Lublinie, prof. Janusza Zawodnego.