Odpowiedzi

2010-03-12T15:16:41+01:00
Własności funkcji

Równość funkcji

Dwie funkcje f i g są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają równe
dziedziny i dla tych samych argumentów przyjmują równe wartości.
Ogólne własności funkcji

Funkcja na

Funkcja różnowartościowa

Funkcja wzajemnie jednoznaczna

Funkcja odwrotna

Superpozycja funkcji

Podstawowe własności funkcji liczbowych

Funkcja f: X → Y, gdzie X ⊂ R i
Y ⊂ R nazywamy funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej.

Funkcje rzeczywiste zmiennej rzeczywistej odgrywają szczególnie ważną rolę w
matematyce i jej zastosowaniach. Podstawowe własności tych funkcji przedstawione
są poniżej.


Funkcja okresowa

Funkcja monotoniczna

Funkcja parzysta i nieparzysta

Funkcja ograniczona

Funkcja wklęsła i wypukła

Miejsca zerowe funkcji