1. Korzystając z podręcznika oraz odstępnych źródeł informacji, wykonaj poniższe polecenia.
a) Wymień metody wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Określ różnicę między tymi metodami.
b) Wymień przykład negatywnego wpływu przemysłu wydobywczego na środowisko przyrodnicze.

2. Odszukaj w dostępnych źródłach informacji dane statystyczne dotyczące eksploatacji surowców mineralnych. Pod względem wydobycia niektórych z nich Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw na świecie. Wymień przykłady takich surowców wraz z miejscem Polski w klasyfikacji światowej.


Za dobre rozwiązanie dostaniesz całe 20 pkt. Proszeee :).

1

Odpowiedzi

2010-03-12T15:38:15+01:00
1.
a) Metoda odkrywkowa i głębinowa.
Głębinową można wydobywać surowce głęboko pod powierzchnią ziemi, a odkrywkową zaś tylko te surowce znajdujące się przy powierzchni.
b) Zmiana krajobrazu, powstawanie krajobrazu księżycowego, niszczenie siedlisk zwierząt i roślin, zanieczyszczanie, powstawanie wielkich ilości hałd.

2.
siarka rodzima - 1 miejsce - 795 tys
węgiel brunatny - 6 miejsce- 61,2 mln
miedź rafiowa - 7 miejsce - 571,3 tys
węgiel kamienny - 1 miejsce - 101,2 mln
25 4 25