Zad.1
Z Krakowa do Wieliczki jest 15 km. Ile to cm na planie w skali 1:50000?
Zad.2
W kopalni soli Wieliczka znajduję się 3000 komór. Do zwiedzenia udostępniono 1/150 wszystkich komór. Ile komór jest udostępnionych dla zwiedzających?
1/150 - to jest ułamek
Zad.3
Na pierwszy poziom kopalni, czyli na głębokość 64,6 m prowadzi 380 jednakowych stopni. Ile wynosi wysokość jednego stopnia?

3

Odpowiedzi

2010-03-12T14:06:04+01:00
15km = 1500000cm
1500000cm : 50000 = 30cm

3000 : 150 = 20 komór do zwiedzania

64,6m : 380 = 0,17m = 17cm jeden schodek
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:07:31+01:00
Zad.1
Z Krakowa do Wieliczki jest 15 km. Ile to cm na planie w skali 1:50000?

1cm- 50000cm w terenie
1cm- 500m w terenie
15 km = 15000m
15000:500=30 cm

Odp: Odległość na planie w skali 1:50000 będzie wynosić 30cm.

Zad.2
W kopalni soli Wieliczka znajduję się 3000 komór. Do zwiedzenia udostępniono 1/150 wszystkich komór. Ile komór jest udostępnionych dla zwiedzających?
1/150 - to jest ułamek

3000:150=20

Odp : Udostępniono 20 komór dla zwiedzających.


Zad.3
Na pierwszy poziom kopalni, czyli na głębokość 64,6 m prowadzi 380 jednakowych stopni. Ile wynosi wysokość jednego stopnia?

64,6 : 380=0,17m

Odp: Wysokość jednego stopnia wynosi okolo 0,17m wysokości
4 4 4
2010-03-12T14:08:27+01:00
1.
15km=15000m=1500000cm
1500000:50000=30cm

2.
¹/₁₅₀=²/₃₀₀=²⁰/₃₀₀₀
Udostępniono 20 komór.

3.
64,6m=6460cm
6460:380=17cm
Każdy schodek ma 17cm.
1 5 1