Odpowiedzi

2010-03-12T16:53:08+01:00
Prostoliniowy jednostajny:
1 Kierunek i zwrot wektora prędkości jest stały
2 Wartość prędkości jest stała
2 Prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej
3 Przyspieszenie jest równe zeru
4 Wektor przesunięcia (zmiana wektora położenia) jest równy drodze pokonanej przez ciało.
ruch krzywoliniowy:
ruch odbywający się ze stałą wartością prędkości liniowej po dowolnej krzywej. Szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnego krzywoliniowego jest ruch jednostajny po okręgu.

Ruch prostoliniowy zmienny - ruch, w którym nie zmienia kierunek prędkości, ale wówczas musi zmieniać się wartość prędkości. Jeśli zmiana prędkości w ruchu prostoliniowym jest stała, mówi się o ruchu jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym (w tym drugim wartość przyspieszenia przybiera wartości ujemne).

Ruch krzywoliniowy - ruch, w którym zmienia się kierunek ruchu, a nie zmienia się wartość prędkości. Szczególnym przypadkiem tego ruchu jest ruch jednostajny po okręgu, w którym zmiana kierunku jest jednostajna, wartość prędkości stała i stałe przyspieszenie dośrodkowe.

1 1 1