Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:29:56+01:00
Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.


“Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu zmiłuj się nade mną, grzesznym.”„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy”„Duchu Święty przyjdź, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi twojej umiłowanej Oblubienicy”„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”

“Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami”

2 5 2