Ćwiczenia Między Nami 6 s.127 cw.3
Podkreśl orzeczenia czasownikowe jednym kolorem, a orezczenia imienne - innym kolorem.
1.Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym.
2.Mój kolega był przygnębiony, bo zepsuł mu się rower.
3.Tomek został w szkole po lekcjach dłużej, niż zakładał.
4.Po latach wyczerpujących treningów zostałem kolarzem.
5.W wyścigu kolarskim o puchar naszego miasta mój kuzyn był pierwszy.
6.Marek był wśród oglądających zmagania kolarskie.
7.Wycieczki rowerowe są przyjemne i coraz bardziej popularne wśród młodzieży.
8.Lekarze zalecają częste przejażdżki rowerowe dla poprawienie kondycji.
9.Jeździć na rowerze jest zdrowo.
10.Wycieczki rowerowe po wyznaczonych trasach są atrakcją wczasów w gospodarstwach agroturystycznych.
11.Dowiedziałem się z ogłoszenia, że Robert sprzedaje swój rower.

Takie coś róbcie np. :
1. Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym - "był" orzeczenie czasownikowe.

Daje naj !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:30:30+01:00
2.był przygnębiony imienne
3.został czasownikowe
4.zostałem kolarzem-imienne
5.byl pierwszy-imienne
6.byl-czasownikowe
7.są przyjemne- kurczak imienne
8.jezdzić-czasownikowe
9.jest zdrowo imienne
10.są atrakcją imienne
11. sprzedaje (rower)- czasownikowe
14 3 14
2010-03-12T14:34:30+01:00
Czas-orzecvzenie czasownikowe
im-orzeczenie imenne
1. czas
2. im/czas
3.czas/czas
4.im
5im
6.im
7.im
8.czas
9.czas
10.czas
11czas/czas
11 2 11